Tiến độ dự án

Dự án Khu dân cư 6B-Kiên Cường đã hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng và đã được cấp giấy phép xây dựng. Tiến độ thực hiện cơ sơ hạ tầng như sau:

+ Giải phóng mặt bằng, san lấp: đã hoàn thành
+ Hệ thống giao thông (đường bộ): đã hoàn thành
+ Hệ thống nước sinh hoạt: đã hoàn thành
+ Hệ thống thoát nước sinh hoạt: đã hoàn thành
+ Hệ thống thoát nước mưa: đã hoàn thành
+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn thành
+ Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng: đang thiết kế thi công
+ Hệ thống thông tin liên lạc (internet,…): đang thiết kế thi công
+ Công viên cảnh quan: đang thiết kế thi công

Ngày 18/12/2017 – Hình ảnh chụp tại dự án:

Ngày 23/06/2017 – Hình ảnh chụp tại dự án: